John’s shop 

Disclaimer / vrijwaring
Home Ons verkoopteam Merken Contact Disclaimer
  Inhoud. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze site alsmede de met deze site samenwerkende bedrijven iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar..  
Links naar andere sites. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.. Eigendomsrechten. V.O.F Johns shop, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming deser, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

mode voor de zelfbewuste man en vrouw.

Disclaimer
© John’s shop, Burchtstraat 1, 6602 AP, Wijchen
John’s shop 
Disclaimer / vrijwaring
Home Wie zijn wij Merken Contact Disclaimer
  Inhoud. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de uitgever, redactie en medewerkers van deze site alsmede de met deze site samenwerkende bedrijven iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar..  
Mode voor de zelfbewuste man en vrouw!
Links naar andere sites. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.. Eigendomsrechten. V.O.F John’s Shop, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming deser, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Disclaimer